જ્યાં માણસ હોદ્દો બની જાય છે ! – લઘુકથા/માઈક્રોફિક્શન વાર્તા (૧)

વિદ્યુતબૉર્ડના એ મુખ્ય ઇજનેર નવીન વીજજોડાણો અને રાડ-ફરિયાદોનાં લોકોનાં કામો એટલી ત્વરિત રીતે પતાવવા માંડ્યાં કે ખાસ કરીને ખેડૂતોએ તો તેમને ભગવાનનો દરજ્જો આપવાનું જ બાકી રાખ્યું હતું. બારેક મહિનાના એ સબસ્ટેશનમાંના તેમના કાર્યકાળમાં લોકજીભે ‘મલેક સાહેબ’…’મલેક સાહેબ’ નામ એવું રમતું થઈ ગએલું કે તેમની બદલી થતાં તેમની જગ્યાએ આવતા જતા નવીન સાહેબોને પેલા ખેડૂતો  ‘પટેલ મલેક સાહેબ’, ‘દરજી મલેક સાહેબ’, ‘જોશી મલેક સાહેબ’, ‘પરમાર મલેક સાહેબ’ એ રીતે જ સંબોધવા કે ઓળખવા માંડ્યા હતા. ફરજનિષ્ઠા માણસને કેટલો ઊંચે લઈ જઈ શકે તેનો આનાથી વધારે સબળ પુરાવો બીજો કયો  હોઈ શકે કે જ્યાં માણસ હોદ્દો બની જાય છે !

-વલીભાઈ મુસા

About Valibhai Musa

I am known with my nickname 'William' also in Blogging world. My Blog title is 'William's Tales', a bilingual Blog (English & Gujarati). My e-books in number of 13 (English-3 & Gujarati-10) have been published through BookGanga - Pune. Most of my literary work is in form of essays on human life - its direction, destination, peace & problems. I have written stories and poetry also In Gujarati. I am a super senior citizen and have been living my life with my motto 'Live and Let Live.' My Blogs :- (1) "William's Tales" - http://musawilliam.wordpress.com (૨) "વલદાનો વાર્તાવૈભવ" - https://musavalibhai.wordpress.com
This entry was posted in માઈક્રોફિક્શન વાર્તા, સત્ય ઘટનાત્મક, MB, PL, SM and tagged , , . Bookmark the permalink.

4 Responses to જ્યાં માણસ હોદ્દો બની જાય છે ! – લઘુકથા/માઈક્રોફિક્શન વાર્તા (૧)

 1. જો દરેક હોદ્દેદારો મલેક સાહેબ બની જાય તો? સ્વર્ગ ભારતમાં ઉતરી આવે.

  Like

 2. captnarendra says:

  Short, sweet and touching. Salute to Malek Saheb.

  Like

 3. pragnaju says:

  માણસ હોદ્દો

  વધુ લઘુ

  Like

 4. Ritesh Mokasana says:

  સરસ વિવેચન અને કથન

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s