બિચારા બધિરજન !

Click here to read in English

વાર્તાસ્રોતની સફરે :

(જગતની વિવિધ ભાષાઓનાં સાહિત્યોમાં કર્તાઓ દ્વારા અદભુત અને પડકારજનક પ્રયોગો થતા રહે છે. આવા પ્રયોગોમાં ‘છ શબ્દીય આત્મકથા’, ‘બે લીટીની વાર્તા’ વગેરેને ગણાવી શકાય. અહીં મેં એક ત્રિસંવાદીય નાટક લખ્યું છે, જેને રૂપાંતરે નાટ્યવાર્તા ગણી લઈને તેને અહીં ટૂંકી વાર્તા તરીકેનું  સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે. અનામી બે પાત્રો અને ત્રણ લઘુ સંવાદ એટલી જ આ રચનાની વિષયસામગ્રી છે.)

બિચારા બધિરજન !

“એય! પિક્ચર જોવા જાય છે કે શું?”

“ના રે ના! હું તો પિક્ચર જોવા જાઉં છું!”

“ઓહ! હું તો સમજ્યો હતો કે તું પિક્ચર જોવા જાય છે!”

– વલીભાઈ મુસા 

About Valibhai Musa

I am known with my nickname 'William' also in Blogging world. My Blog title is 'William's Tales', a bilingual Blog (English & Gujarati). My e-books in number of 13 (English-3 & Gujarati-10) have been published through BookGanga - Pune. Most of my literary work is in form of essays on human life - its direction, destination, peace & problems. I have written stories and poetry also In Gujarati. I am a super senior citizen and have been living my life with my motto 'Live and Let Live.' My Blogs :- (1) "William's Tales" - http://musawilliam.wordpress.com (૨) "વલદાનો વાર્તાવૈભવ" - https://musavalibhai.wordpress.com
This entry was posted in ટૂંકી વાર્તા, પ્રયોગશીલ નાટ્યવાર્તા, MB, PL, SM and tagged , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to બિચારા બધિરજન !

 1. pragnaju says:

  કાકા ક્યાં ચાલ્યા ?
  તો કહે
  કોટ પહેરીને…
  કાનપુરમાં હડતાલ
  નાગપુરમા રેલ
  પૅટલાદમાં આગ

  Like

 2. Pingback: Hard hearing guys | William’s Tales (Bilingual Multi Topic Reads)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s